Prezos e Horarios das Actividades da Asociación

As diferentes actividades e cursos da Asociación Cultural e Social de Chapela póndense levar a cabo gracias as aportacións en forma de cuotas dos alumnos, así coma coas cuotas mensuais dos socios e os ingresos dos concertos.

Por iso, existen diferentes prezos para cada actividade, segundo se o alumno (ou algún dous seus titores) é ou non socio da Asociación, e se participa na Banda de Música de Chapela ou nun dos outros grupos folclóricos da Asociación. Neste caso, parte do importe da cuota de formación no instrumento en concreto é subvencionada polo grupo no que o utilice.

Na seguinte táboa podes consultar os prezos das actividades exclusivas da Asociación, e os distintos grupos horarios facendo clic na actividade. (Tamén podes consultar os prezos dos cursos da Escola de Música facendo clic eiquí.)

NOTA: As columnas sinaladas con (*) correspóndense con importes subvencionados.

Consultar máis información sobre a inscripción e as súas condicións.

Actividade Curso/Edición Socios Socios (*) Non Socios Non Socios (*) Por
Baile Galego 2018-2019 15.00€ 12.00€ 20.00€ N/D Mes
Baile Infantil 2019-2020 18.00€ N/D 23.00€ N/D Mes
Bailes de Salón e latinos 2019-2020 14.00€ N/D 19.00€ N/D Mes
Cocina Adultos 2019-2020 20.00€ N/D 25.00€ N/D Mes
Debuxo e Pintura 2019-2020 20.00€ N/D 25.00€ N/D Mes
ESPAZO MAIORES 2018/2019 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ Trimestre
Inglés Adultos 2018-2019 25.00€ N/D 25.00€ N/D Mes
Inglés Nenos/as 2018-2019 22.00€ N/D 27.00€ N/D Mes
Ioga 2018-2019 22.00€ N/D 27.00€ N/D Mes
Lingua de signos 2018-2019 18.00€ N/D 23.00€ N/D Mes
Manualidades 2018-2019 20.00€ N/D 25.00€ N/D Mes
Pilates 2018-2019 19.00€ N/D 24.00€ N/D Mes
Senderismo 2018-2019 3.00€ N/D 3.00€ N/D Mes
TALLERES DIVERSOS 2018/2019 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ Actividade
Teatro 2018-2019 27.00€ N/D 32.00€ N/D Mes
Voluntariado reforzo escolar 2018/2019 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ Mes
Ximnasia 2018-2019 18.00€ 10.00€ 23.00€ N/D Mes
Zumba 2018-2019 18.00€ N/D 23.00€ N/D Mes