Presentación da Escola de Música de Chapela

INSTALACIÓNS: https://www.youtube.com/watch?v=bEvBwC1ME_o

 

 A Escola de Música de Chapela cobre un amplo espazo educativo das ensinanzas musicais a partir de 0 anos e sen límite de idade, impartidas por profesorado con titulación de grao profesional e superior. Conta tamén con profesorado especializado, e un método propio de aprendizaxe de música para adultos. 
As ensinanzas impartidas son:

THE MUSIC CLASS (0 - 5 anos): É un programa de música para bebés e nenos/as pequenos onde xogan, cantan e bailan en inglés. A actividade realizase acompañado polos pais fortalecendo o vínculo afectivo cos pequenos mentras estes aprenden.

MÚSICA E MOVEMENTO (3 - 5 anos): Toma de contacto coa música mediante o xogo e talleres musicais. A súa finalidade é o ensino musical, o descubrimento e desenvolvemento das capacidades expresivas, musicais e motrices. Divídese en tres niveis educativos segundo a idade.

EXPRESIÓN MUSICAL (6 - 7 anos)Asignatura pensada para alumno/as a partir de 6 anos de idade. O propio corpo convertirase na ferramenta principal dentro da aula. Pretende ofrecer un método práctico de ensinanza musical que amplía as fronteiras hacia a expresión corporal, os valores de traballo en equipo e o desenrolo das capacidades creativas e imaxinativas. O método a empregar serán xogos de distensión, cooperación, comunicación, resolución de conflictos, axilidade mental e estratexia grupal, movilidade e psicomotricidade.

LINGUAXE MUSICAL (a partir de 6 anos, sen límite de idade): Actividade na cal se aprende a ler música para poñela en práctica co instrumento que se escolla.

INSTRUMENTO: 
Os ofrecidos polo centro son: oboe, frauta traversa, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, bombardino, tuba, percusión clásica, gaita, pandeireta, percusión tradicional, violín, violonchelo, piano, guitarra, acordeón e voz (aberto tamén a outras posibilidades elexidas polo alumno).
A práctica instrumental abrangue:

APRENDIZAXE AFECCIONADA: Para o desenvolvemento persoal e a interpretación colectiva.

FORMACIÓN PARA FUTUROS PROFESIONAIS: Estudo individual e colectivo profesional e preparación para o acceso ao conservatorio.

CONXUNTO: Itinerario que contempla a formación instrumental ou vocal nas agrupacións do Centro (Banda de música, Grupo de gaitas, Grupo de pandeireteiras, Coro).

CURSOS DE VERÁN
Todos os cursos impartiranse tamén en verán, durante o mes de xullo. Cóntase tamén con clases de reforzo e preparación de probas de acceso a conservatorios e apoio para a recuperación de materias.