A Historia da Escola de Música de Chapela

A Escola de Música de Chapela foi fundada o día 7 de setembro de 1991 por Alejandro Bastos Fernández co principal obxetivo de formar a primeira Banda de Música da parroquia.

A Escola de Música, baixo a tutela da Asociación Cultural e Social de Chapela, empeza a impartir as súas primeiras clases nun local cedido polo concello de Redondela, ubicado nos baixos do Pavillón de Chapela, e aínda que as istalacións non eran as máis idóneas para impartir clases de Música, o empeño tanto da directiva, mestres como o apoio dos propios familiares do alumnado, fixo, que despois de 4 anos de intensas clases, o 11 de febreiro de 1995 a Escola de Música cumpra o seu primeiro obxetivo. A Banda de Música de Chapela. Ésta fai a súa presentación con 50 nenos/as entre 9 e 14 anos baixo a batuta de Juan Carlos Díaz Álvarez. Neste primeiro concerto mostran ó público, que a Escola de Música de Chapela, fixo destes nenos/as, sen formación musical anterior, 50 estupendos músicos.

A Banda de Música de Chapela xa forma parte da propia Escola pero máis de 40 nen@s seguen cos seus estudios musicais e a Escola precisa de máis espazo para poder facer o seu traballo de forma máis digna, polo que a dirección da mesma con Alejandro Bastos como presidente e coa axuda dos pais/nais comezan unha larga reivindicación ó Concello de Redondela. A construción do primeiro Multiusos da parroquia que á súa vez dispuxera de un auditorio onde os pequenos músicos poderán ofrecer a toda a parroquia os seus concertos,e o mesmo tempo ser utilizado para realización de outro tipo de Actividades tanto da Asociación Cultural de Chapela, como doutras asociacións da parroquia. Unha gran necesidade que faise realidade o 2 de xullo de 1999.

A partir dese momento e tras a súa inaguración, a Escola de Música de Chapela traslada as súas aulas ás novas instalacións no Multiusos do Pineiral, e durante 14 anos segue a facer a súa labor formando a centos de músicos dos cales algúns fixeron da formación musical recibida o seu hobby e outros moitos a súa vida profesional,o seu medio de vida. Cabe destacar como exemplos Jonathan Vázquez mestre do Cmus superior de Vigo ou Santiago Blanco, trombonista principal na Orquesta Sinfónica de Navarra actualmente, Patricia Román, Maribel Rozados e Ángela Covelo mestras de música en colexios, Sara Rivas, Miguel Ángel Ballesteros, Víctor Sánchez, Margarita Álvarez, Arturo Vázquez e José Antonio Campos músicos de orquesta entre outros.

Pero a Escola de música de Chapela segue crecendo así como outro tipo de actividades realizadas no Multiusos de Chapela, e as aulas do mesmo seguen sen estar adaptadas para impartir clases de Música, pois entre outras cousas, a falta de insonorización das mesmas así como a falta de espazo, limita moito a labor do profesorado, e incompatibiliza a realización das propias clases con outras actividades e o funcionamento da biblioteca, e as aulas da escola atópanse fragmentadas entre o Multiusos e os Baixos do pavillón da parroquia, sen que ningún dos dous locais reúnan as condicións idóneas para impartir as clases dos futuros músicos, polo que durante todos estes anos séguese a reclamar que por parte do concello se adapte, dunha vez por todas, algún dos locais utilizados. Durante o ano 2010 coa entrada dunha nova directiva na Asociación Cultural de Chapela, e cando se fai unha solicitude oficial ó Concello para o acondicionamento dos baixos do pavillón, por entender que esta é a mellor opción e a máis económica, para darlle á escola máis autonomía para a organización de aulas ó mesmo tempo que se aproveitaría para realizar os ensaios dos diferentes grupos musicais dos que dispón a Escola.

Coa entrada do novo goberno municipal, a directiva preséntalle un proxecto para a reforma e acondicionamento dos baixos do pavillón, e o concello, unha vez levado a estudio, aposta polo mesmo e o inclúe na reforma integral do Pavillón de Chapela, co cal, 340m2 que se atopaban infrautilizados convértense nunha verdadeira Escola de Musica, e o día 6 de xaneiro do 2013. O soño faise realidade coa inaguración da mesma.

As novas instalacións dan a posibilidade de facer o rexistro oficial da Escola na Concellería de Educación. A dirección decide apostar máis forte por un proxecto que desde sempre considerouno, aparte de viable necesario para Chapela, e incorpora á Escola novo profesorado e aumenta o número de prazas de alumnos/as.

Nestes momentos a Escola de Música de Chapela conta con unhas instalacións de 340m2 repartidos en 3 aulas de estudio instrumental, 3 aulas de linguaxe musical, fonoteca, aula polivalente de 100m2, sala de profesores, baños adaptados tamén para minusválidos e oficina de administración.

A Escola está dirixida por Begoña Rial García que compaxina a dirección da mesma impartindo clases de clarinete e linguaxe musical , aparte de formar parte como músico da Banda de música de Chapela e o Grupo de gaitas da propia escola. A Escola conta tamén con un cadro de 18 profesores con titulacións de grado profesional e superior, que imparten clases de música clásica, moderna e tradicional en 20 modalidades instrumentais, sen esquecernos das aulas de linguaxe musical, tanto para nenos como para adultos, aula de música e movemento para nenos a partir de 3 anos e music-clas a partir dos 0 anos e proximamente un aula de ludoteca musical con un amplío horario para que , os cativos empecen a xogar coa música con xogos que aparte de divertidos influirá no seu desenrolo intelectual, auditivo e sensorial e motriz, así como concentración e memorización. O que a converte nunha das escolas con máis ofertas en clases musicais de toda a provincia de Pontevedra, e con estupendos resultados.

Cave tamén destacar que nos últimos 5 anos o 100% de alumnos da escola presentados as probas de acceso dos conservatorios conseguiron ser admitidos co as mellores calificacions . Os prezos das clases son asequibles a calquer economía xa que ó pertencer á Asociación Cultural e Social de Chapela, unha Asociación sen ánimo de lucro, e os mesmos son similares a os de calquer actividade que habitualmente se ofertan na Asociación, aparte de estar abertos a posibilidade de ampliar a oferta.

A Escola de música de Chapela conta nestes momentos con 220 alumnos/as en idades comprendidas entre os 0 e 75 anos, que aparte de aprender música, dáselles a posibilidade de pasar a formar parte dos grupos musicais de que dispón a propia escola, como a Banda de Música de Chapela baixo a dirección de Santiago Barreira Davila, Grupo de Gaitas “Os Xuveniles” dirixidos por Abraham Fernández López, o grupo de Pandeiretas “Semente Nova” dirixido por Beatriz Cela Rojo, e o grupo “Estudio Lírico” Baixo a dirección do Tenor Cubano Jose Luis Benitez Perez

Pero a Dirección da escola de Música de Chapela xa ten novos proxectos enriba da mesa o máis eminente é a creación da primeira Banda de Gaitas en Chapela un proxecto dirixido polo profesor de gaita da propia escola con un estupendo currículum como profesor, o cal imparte cursos por toda España, Europa e América latina, aparte de colaborar en concertos, entre outros de Carlos Núñez, Celtas Cortos ou Los Limones. Neste proxecto quérese contar co maior número de gaiteiros de Redondela sen que os mesmos deixen de formar parte dos grupos ós que pertencen actualmente, pero darlle a posibilidade de dar un paso máis no mundo da Gaita representando ó Concello de Redondela tanto en Galiza como en outros puntos de España e por que non, en Europa. Un proxecto que esperamos teña unha boa aceptación e que xa se está redactando para poder presentalo en breve. Tamén espera nun futuro que o que hoxe é unha Escola de Música, podela ampliar e convertela en escola de música e Danza aproveitando a escola de baile que dispón a Asociación Cultural e social de Chapela e que nestes momentos conta con 130 alumn@s, pero para iso sería necesario dispoñer de máis espazo, polo que de momento non sería viable a oficialidade da mesma como tal, pero sen descartar poder facelo realidade nun futuro.

A Escola de Música de Chapela conta nestes momentos con 230 alumno de idades compresndidas entre os 0 e os 70 anos