Asociación

O CONSELLO PARRROPQUIAL DE CHAPELA APROBA POR UNANIMIDADE QUE SE REALICE UN CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE REDONDELA E A ASOCIACIÓN CULTURAL e SOCIAL DE CHAPELA SOBRE O USO E A EXPLOTACIÓN DAS NOVAS INSTALACIÓNS DA ESCOLA DE MÚSICA

Con data 6 de Febreiro do 2012 e según consta na acta do Consello parroquial de chapela na súa xuntanza ordinaria de ese mesmo día, reunidos os seguintes integrantes:

Páxinas