TALLERES DIVERSOS 2019-2020

Xeral

Información Xeral

Descripción da Actividade

A Asociación Cultural e Social de Chapela,  pon en marcha talleres diversos o longo do curso escolar

¿A quen vai dirixido?

O programa está dirixidoa  alumnos de todas as edades, en función do taller a realizar

Idade requerida: 
5-99años
Requisitos: 
• Entregar a ficha de inscripción correctamente cuberta • Fotocopia DNI (pai/nai/titor en caso dos menores de idade) • Fotografia do alumno

Lugar e datas

Duración: 
01/09/2018 a 31/07/2099
Instalaciones: 
Aula 4