PRAZAS VACANTES POR INSTRUMENTO ESCOLA DE MÚSICA DE CHAPELA

PRAZAS VACANTES POR INSTRUMENTOS

MARTES 13 DE XUÑO MATRÍCULA ABERTA PARA O CURSO 2017-2018. A PARTIR DAS 17:00.

ACORDEÓN

3

CANTO

1

CLARINETE

5

FRAUTA

3

GAITA

5

GUITARRA

2

OBOE

2

PANDEIRETA

5

PERCUSIÓN

3

PERCUSIÓN TRADICIONAL

4

PIANO

0

METAL AGUDO

2

METAL GRAVE

2

SAXOFÓN

2

VIOLÍN

2

VIOLONCHELO

2