A Asociación Cultural e Social de Chapela Convoca o seus soci@s Asamblea Xeral ordinaria

Serafín López Álvarez, en calidade de presidente da Asociación Cultural e Social de Chapela,  convoca a todos os socios/as a próxima asemblea xeral ordinaria o próximo sábado día 2 de Abril , as 19 horas no multiusos de Chapela en primeira convocatoria e 19:30 en segunda convocatoria, co seguinte orden do dia:

  • Lectura e aprobación da acta anterior
  • Estado de contas  exercicio 2015 e aprobación das mesmas, se procede
  • Información de xestións realizadas no ano 2015
  • Asuntos varios
  • Rogos e preguntas

Asociación Cultural e Social de Chapela

Piñeiral Nº 22 (Edificio Multiusos ) 36320 Chapela

 

Debido á importancia dos temas a tratar e considerando que esta Asociación pertence a todos, rogamos a máxima asistencia.

Para contactar con nós chamar o  teléfono:  986 452 244.

Correo electrónico:  culturaldechapela@hotmail.com

Web: culturaldechapela.0rg