O CONSELLO PARROQUIAL DE CHAPELA REAFÍRMASE NA NECESIDADE DE QUE SE FAGA A CESIÓN DOS LOCALES DA ESCOLA DE MÚSICA A FAVOR DA ASOCIACIÓN CULTURAL DE CHAPELA

Según consta, na acta do consello parroquial de Chapela, con data 4-12-2014 o mesmo reafirmase na necesidade de que se faga unha cesión dos locais da Escola de Música a favor da Asociación Cultural de Chapela.

A falta de apoyo o escrito de alegación presentado pola Asociación de Veciños e o grupo Anaquiños, que poñian en perigro a continuidade da Escola de Musica de Chapela, e a  exposición realizada polo representante da Asociación cultural de Chapela convenceu o resto de representantes na necesidades de esta cesión tanto pola importancia da labor social e cultural realizada pola asociación, como por considerar que e a única Asociación de Redondela que dispón dos medios técnicos, humanos e económicos para levar a cabo o proxecto presentado pola Asociación Cultural para a viabilidade de unha Escola de Música en Chapela