Teatro INFANTIL e Teatro XUVENIL 2021-2022

Xeral

Información Xeral

Descripción da Actividade

10 razóns polas que facer teatro
O teatro é unha desas opcións completas para poder afastar da mente o estrés laboral (e mesmo familiar) e centrarse nun mesmo e no desenvolvemento de habilidades que probablemente nos son descoñecidas. Non falamos de acudir ao teatro como público, senón ser parte do mundo teatral.
Nunha clase de teatro trabállanse aspectos como a expresión corporal, técnicas de voz, improvisación, análise de texto, posta en escena e sobre todo, desenvolver o imaxinario dun xeito que só os nenos adoitan facer. Volver xogar co noso ámbito e con xente coa que se arrisca a saír da súa zona de confort para tirarse á piscina e experimentar. Que vai achegarnos todo iso no noso día a día?
1. Vencer a timidez: Ser obxecto de todas as miradas ao subir ao escenario fai que aqueles que queiran vencer a súa timidez (xa sexa por necesidades persoal ou laboral) encontren no teatro unha actividade perfecta para ir, pouco a pouco, acostumando a ser observados.
2. Mellora das habilidades psicomotrices: Nos exercicios de expresión corporal poténciase o uso do corpo como ferramenta de traballo, o coñecemento e exploración de movementos pouco habituais. Isto fai do teatro unha actividade dinámica e física, ideal para facer fronte aos males do sedentarismo.
3. Falar en público: A pesar de non ter esa timidez da que falabamos no punto primeiro, os exercicios de dicción e vocalización son moi útiles para aqueles que necesiten falar en público. Trátase de recursos cos que preparar na casa relatorios e outras intervencións, mellorando a dicción e a entoación, reforzando así a mensaxe do discurso.
4. Mellora nas relacións sociais: Superar o medo ao conflito e ao contacto físico e crear vínculos cos compañeiros, axuda a reforzar as habilidades á hora de coñecer xente.

5. Reforza a autoestima: A superación en cada clase e a repetición de exercicios e dinámicas nas que o alumno se decata da súa melloría, proporciona seguridade.
6. Eliminación de tabús: Interpretar cada día personaxes diferentes achéganos a situacións que nunca teriamos imaxinado, facéndonos sentir na pel do outro e defendendo actitudes que probablemente nunca nos formularamos.
7. Volver xogar: o desenvolvemento do imaxinario teatral e a evasión da rutina diaria nos trasporta a mundos novos e inexplorados, e proporciona ferramentas para levar o día a día de forma amena e divertida. Se ademais tedes peques na casa, abriravos un abano de posibilidades para xogar con eles
8. Liberación: O teatro contribúe á eliminación de barreiras persoais e utilización dun espazo para poder ser libre, e deixar de lado as estruturas marcadas pola sociedade.
9. Coñecemento e aceptación persoal: O teatro implica "espirse emocionalmente" en cada clase, xa sexa facendo drama ou comedia, aceptándose a un mesmo, xa que as ferramentas coas que se traballan son o corpo e a voz en estado puro.
10. Deixamos para o final o motivo máis importante: A maxia, a diversión, a alegría... dende a gargallada ou dende o choro, o teatro é unión e é paixón.

¿A quen vai dirixido?

A todas aquelas persoas que por calquer circinstacia estén de acordo en calquera da definición e das 10 razos para facer teatro que a continuación se detallan 

10 razóns polas que facer teatro
O teatro é unha desas opcións completas para poder afastar da mente o estrés laboral (e mesmo familiar) e centrarse nun mesmo e no desenvolvemento de habilidades que probablemente nos son descoñecidas. Non falamos de acudir ao teatro como público, senón ser parte do mundo teatral.
Nunha clase de teatro trabállanse aspectos como a expresión corporal, técnicas de voz, improvisación, análise de texto, posta en escena e sobre todo, desenvolver o imaxinario dun xeito que só os nenos adoitan facer. Volver xogar co noso ámbito e con xente coa que se arrisca a saír da súa zona de confort para tirarse á piscina e experimentar. Que vai achegarnos todo iso no noso día a día?
1. Vencer a timidez: Ser obxecto de todas as miradas ao subir ao escenario fai que aqueles que queiran vencer a súa timidez (xa sexa por necesidades persoal ou laboral) encontren no teatro unha actividade perfecta para ir, pouco a pouco, acostumando a ser observados.
2. Mellora das habilidades psicomotrices: Nos exercicios de expresión corporal poténciase o uso do corpo como ferramenta de traballo, o coñecemento e exploración de movementos pouco habituais. Isto fai do teatro unha actividade dinámica e física, ideal para facer fronte aos males do sedentarismo.
3. Falar en público: A pesar de non ter esa timidez da que falabamos no punto primeiro, os exercicios de dicción e vocalización son moi útiles para aqueles que necesiten falar en público. Trátase de recursos cos que preparar na casa relatorios e outras intervencións, mellorando a dicción e a entoación, reforzando así a mensaxe do discurso.
4. Mellora nas relacións sociais: Superar o medo ao conflito e ao contacto físico e crear vínculos cos compañeiros, axuda a reforzar as habilidades á hora de coñecer xente.

5. Reforza a autoestima: A superación en cada clase e a repetición de exercicios e dinámicas nas que o alumno se decata da súa melloría, proporciona seguridade.
6. Eliminación de tabús: Interpretar cada día personaxes diferentes achéganos a situacións que nunca teriamos imaxinado, facéndonos sentir na pel do outro e defendendo actitudes que probablemente nunca nos formularamos.
7. Volver xogar: o desenvolvemento do imaxinario teatral e a evasión da rutina diaria nos trasporta a mundos novos e inexplorados, e proporciona ferramentas para levar o día a día de forma amena e divertida. Se ademais tedes peques na casa, abriravos un abano de posibilidades para xogar con eles
8. Liberación: O teatro contribúe á eliminación de barreiras persoais e utilización dun espazo para poder ser libre, e deixar de lado as estruturas marcadas pola sociedade.
9. Coñecemento e aceptación persoal: O teatro implica "espirse emocionalmente" en cada clase, xa sexa facendo drama ou comedia, aceptándose a un mesmo, xa que as ferramentas coas que se traballan son o corpo e a voz en estado puro.
10. Deixamos para o final o motivo máis importante: A maxia, a diversión, a alegría... dende a gargallada ou dende o choro, o teatro é unión e é paixón.

Idade requerida: 
5-99años
Requisitos: 
ganas de pasalo bén Entregar ficha de inscripción correctamente cumplimentada acompañada de fotocopia DNI

¿Qué se traballará no curso?

Neste curso presentado pola Asociación Cuntural de Chapela en colaboración  grupo de Teatro MisturArt Teatro,  trabállanse aspectos como a expresión corporal, técnicas de voz, improvisación, análise de texto, posta en escena, e sobre todo, desenvolver o imaxinario dun xeito que só os nenos adoitan facer. Volver xogar co noso ámbito e con xente coa que se arrisca a saír da súa zona de confort para tirarse á piscina e experimentar. Que vai achegarnos todo iso no noso día a día? 1. Vencer a timidez: Ser obxecto de todas as miradas ao subir ao escenario fai que aqueles que queiran vencer a súa timidez (xa sexa por necesidades persoal ou laboral) encontren no teatro unha actividade perfecta para ir, pouco a pouco, acostumando a ser observados. 2. Mellora das habilidades psicomotrices: Nos exercicios de expresión corporal poténciase o uso do corpo como ferramenta de traballo, o coñecemento e exploración de movementos pouco habituais. Isto fai do teatro unha actividade dinámica e física, ideal para facer fronte aos males do sedentarismo. 3. Falar en público: A pesar de non ter esa timidez da que falabamos no punto primeiro, os exercicios de dicción e vocalización son moi útiles para aqueles que necesiten falar en público. Trátase de recursos cos que preparar na casa relatorios e outras intervencións, mellorando a dicción e a entoación, reforzando así a mensaxe do discurso. 4. Mellora nas relacións sociais: Superar o medo ao conflito e ao contacto físico e crear vínculos cos compañeiros, axuda a reforzar as habilidades á hora de coñecer xente. 5. Reforza a autoestima: A superación en cada clase e a repetición de exercicios e dinámicas nas que o alumno se decata da súa melloría, proporciona seguridade. 6. Eliminación de tabús: Interpretar cada día personaxes diferentes achéganos a situacións que nunca teriamos imaxinado, facéndonos sentir na pel do outro e defendendo actitudes que probablemente nunca nos formularamos. 7. Volver xogar: o desenvolvemento do imaxinario teatral e a evasión da rutina diaria nos trasporta a mundos novos e inexplorados, e proporciona ferramentas para levar o día a día de forma amena e divertida. Se ademais tedes peques na casa, abriravos un abano de posibilidades para xogar con eles 8. Liberación: O teatro contribúe á eliminación de barreiras persoais e utilización dun espazo para poder ser libre, e deixar de lado as estruturas marcadas pola sociedade. 9. Coñecemento e aceptación persoal: O teatro implica "espirse emocionalmente" en cada clase, xa sexa facendo drama ou comedia, aceptándose a un mesmo, xa que as ferramentas coas que se traballan son o corpo e a voz en estado puro. 10. Deixamos para o final o motivo máis importante: A maxia, a diversión, a alegría... dende a gargallada ou dende o choro, o teatro é unión e é paixón.

Lugar e datas

Duración: 
01/09/2021 a 30/06/2022
Instalaciones: 
Auditorio