a Escola de Música pon en marcha unha nuova actividade

A Escola de Música de Chapela pon en marcha unha nova actividade “MÚSICA NO EMBARAZO”
“Música no embarazo” é unha actividade dirixida a futuras nais na cal estimularán a reacción dos seus bebés cos diferentes estilos de música.

O que ao principio era una creencia comprobouse tras numerosas investigacións de expertos na materia. A MÚSICA TEN UN EFECTO POSITIVO NO DESENVOLVEMENTO DOS BEBÉS
A partir da semana 16-20 do embarazo o teu fillx xa pode oír. Non entende o significado das palabras que escoita, pero sí sinte a emoción, musicalidade e o tono de ditas palabras.

Entre os beneficios que se atopan na música, hai catro moi destacables -nos que coinciden a maioría de expertos-:
•1- A escoita de música aumenta a actividade inmunitaria do teu bebé.
2- Os bebés que recibiron este tipo de estímulos durante o embarazo nacen máis relaxados, con menos llantos...
3- Aumenta e mellora o desenvolvemento cognitivo e cerebral dx pequenx.
4- Estos bebés adoitan durmir mellor, o que mellora a súa capacidade de atención.