Defensa Persoal 2019/2020

Xeral

Información Xeral

Descripción da Actividade

Esta actividade combina os aspectos técnicos da defensa persoal xunto con ferramentas psicoemocionais, no que as mulleres non só senten que teñen capacidade para actuar fronte a situacións de perigo físico; senón que aprenderán tamén a xestionar emocionalmente este tipo de situacións, ademais de recoñecer e frear agresións psicolóxicas e emocionais.

 

¿A quen vai dirixido?

A todas aquelas persoas que desexen recoñecer e frear agresións psicolóxicas e emocionais.xeral.

Idade requerida: 
18-99años
Requisitos: 
O alumno/a debe acudir a clases con chandal, calzado deportivo,esterilla e toalla .• Entregar a ficha de inscripción correctamente cuberta • Fotocopia DNI (pai/nai/titor en caso dos menores de idade) • Fotografia do alumno

¿Qué se traballará no curso?

Esta actividade combina os aspectos técnicos da defensa persoal xunto con ferramentas psicoemocionais, no que as mulleres non só senten que teñen capacidade para actuar fronte a situacións de perigo físico; senón que aprenderán tamén a xestionar emocionalmente este tipo de situacións, ademais de recoñecer e frear agresións psicolóxicas e emocionais.

 

Lugar e datas

Duración: 
03/09/2019 a 30/06/2020
Instalaciones: 
Aula 2