A ESCOLA DE MÚSICA DE CHAPELA ABRE OPRAZO DE RESERVA DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-2020.

A ESCOLA DE MÚSICA DE CHAPELA ABRE OPRAZO DE RESERVA DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-2020.

A Escola de Música de Chapela cobre un amplo espazo educativo dás ensinanzas musicais a partir de 0 anos e sen límite de idade, impartidas por profesorado con titulación de grao profesional e superior. Conta tamén con profesorado especializado, e un método propio de aprendizaxe de música para adultos.

Como cada ano e tratando de mellorar e ampliar a oferta musical o próximo curso a escola de Musica impartira unha nova especialidade

EXPRESIÓN MUSICAL un obradoiro pensado para alumnos/ as a partir de 6 anos, no que o propio corpo convertérase na ferramenta principal dentro dá aula. Pretende ofrecer un método práctico de ensinanza musical que amplía as fronteiras cara á expresión corporal, valores  de traballo en equipo e o desenrolo dás capacidades creativas e imaxinativas. O método a empregar serán xogos de distensión, cooperación, comunicación, resolución de conflitos, axilidade mental e estratexia grupal, movilidade e psicomotricidade.

Tamén durante o mes de Xullo a Escola de música impartira un curso de verán , Onde se impartiran de forma lúdica clases de instrumento, linguaxe Musical e conxunto instrumental Dentro dá súa oferta de verán tamén contase con clases de apoio, reforzo e preparación de probas de acceso a conservatorios e recuperación de materias.

Do  1 ou 24 de xullo, en colaboración coa academia de ingles Big- Estars,  oferta un campamento con xogos de rastrexos, escapismo, coreografías, concursos de destreza, equilibrio, psicomotricidade, ou fabricación de instrumentos cos cales organizarase un grupo musical. 
Ademais haberá excursións todas as semáns asi como mellorar as habilidades co inglés. Os interesados  pódense Apuntar por semáns ou o campamento completo.