MUSIC CAMP 2018. De 3 a 16 anos

MUSIC CAMP 2018.

OBXECTIVO E DESCRICIÓN: O obxectivo principal é ofertar ás familias de Chapela e arredores a realización dunhas actividades educativas e lúdicas durante parte das vacacións estivais, destinadas a completar as labores que realizan a escola e a familia, no tocante á formación integral do neno/a. Centrándose fundamentalmente nos aspectos musical e de inmersión lingüística en inglés.

DESTINATARIOS: A actividade estará destinada a nenos e nenas con idades comprendidas entre 3 y 16 anos. A distribución farase en a lo menos dous grupos segundo a idade:

  • De 3 a 6 anos. Levarán a cabo principalmente actividades de tipo lúdico-sensorial. As actividades de música e movemento, a parte de contribuír ó desenrolo físico e cognitivo, axudan á asimilación do respecto polas regras e as normas, así como a fomentar o traballo en equipo.
  • De 7 a 12 anos. Levarán a cabo actividades de tipo sociocultural acordes coa súa idade e capacidades. Traballarán dinámicas de grupo e xogos para o fomento do ritmo, preparación de repertorio en grupo.
  • De 13 a 16 anos. Vivír una experiencia de aprendizaje única en las que todas las actividades físicas e intelectuales se realizarán en inglés. Aprenderás a cantar o tocar tus canciones favoritas, disfrutarás de la naturaleza, amigos y sobre todo ¡DIVERSIÓN!

DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES:

                A maior parte dos días as actividades se desenrolarán en dúas sesións diferenciadas (de 9: 00 a 11:00) e de 12:00 a 14:00) con un descanso para a merenda e xogo libre. Nunha das sesións os/as nenos/as traballarán aspectos musicais e na outra realizarán talleres exclusivamente en língua inglesa.

                Para as actividades deportivas ó aire libre nos desprazaremos ós campos de fútbol, baloncesto e voleibol do instituto de Chapela, onde os/as nenos/as contarán cunha área segura e apropiada para desenvolver os distintos xogos e actividades.

SEMANA DO 2 Ó 6 DE XULLO: CARIBEAN PIRATES: Iremos na procura do tesouro dos piratas do mar Caribe. Faremos xogos de auga ó aire libre, gymkanas e xogos de orientación. Manualidades relacionadas coa temática pirata e cos instrumentos. E unha saída o venres 6 de xullo á área recreativa da Etea.

SEMANA DO 9 Ó 13 DE XULLO: DISNEY WORLD e JURASSIC WORLD: Estes días a temática xirará en torno ás personaxes desta temática. Faremos talleres de disfraces, máscaras, cine e música. Proxectaremos películas en inglés, bailaremos e cantaremos as súas bandas sonoras. O venres 13 faremos unha saída ó parque da Riouxa e a praia do Ferrín.

SEMANA DO 16 Ó 24 DE XULLO: ANIMALS & NATURE: Ensinaremos ós nosos nenos o respecto polos animais e a natureza. Faremos xogos tradicionais, experimentos con elementos naturais e música, con materiais reciclados. Coñeceremos e coidaremos algúns animais. E faremos dúas saídas: unha ruta polo río Fondón e unha visita ó zoo de Vigo.