A Asociación Cultural e Social de Chapela convoca os seus socios Asamblea Xeral 2017

Serafín López Álvarez, en calidade de presidente da Asociación Cultural e Social de Chapela,  convoca a todos os socios/as a próxima asemblea extraordinaria o próximo sábado día 25 de Marzo , as 11:30 horas no multiusos de Chapela en primeira convocatoria e 12:00 en segunda convocatoria co seguinte orden do dia:

•    Lectura e aprobación da acta anterior
•    Estado de contas  exercicio 2016 e aprobación das mesmas, se procede.
•    Reforma de estatutos.
•    Información de xestións realizadas no ano 2016
•    Asuntos varios 
•    Rogos e preguntas

Asociación Cultural e Social de Chapela 
Piñeiral Nº 22 (Edificio Multiusos ) 36320 Chapela

Debido á importancia dos temas a tratar e considerando que esta Asociación pertence a todos, rogamos a máxima asistencia.

 

Para contactar con nós chamar o  teléfono:  986 452 244. 
Correo electrónico:  culturaldechapela@hotmail.com

Web: culturaldechapela.0rg