O concello firmara un convenio económico coa Escola de Música de Chapela

O Alcalde Javier Bas xunto co Concelleiro de Cultura Javier Alonso e a Concelleira de Benestar Social, María del Carmen Amoedo, visitaron a Escola de Música de Chapela para reunirse coa súa dirección e traballar sobre o convenio que, en breve, asinarán Concello e Escola, e que destinará 36.000 euros para mellorar a xestión deste centro que ten un gran número de alumnos e unha demanda crecente.

Na visita realizada ás instalacións, o alcalde e os concelleiros puideron constatar o bo funcionamento dá Escola que está traballando ao 100 % dá súa capacidade neste curso. O Centro cobre unha forte demanda de formación musical regrada e de calidade nunha parroquia como Chapela, que conta cunha poboación importante, e que según sinalaba o alcalde Javier Bas "que debe contar cunha oferta docente musical propia".

Co Convenio que se está a preparar preténdese dar difusión e promoción a esta actividade, así como que poidan contar cos recursos necesarios para desenvolver as actividades docentes sen problemas e coa mellor calidade posible.

A escola conta, nestes momentos, con 20 mestres e 230 alumnos que asisten a 19 especialidades que abranguen un amplo número de instrumentos. Xa non ano 2013, o Concello de Redondela cedeulle á Escola de Música de Chapela o local sito nos baixos do Pavillón de Chapela, de xeito que esta Escola puidera contar cun local que reunira as condicións adecuadas para impartir a súa actividade. Agora, co convenio que se asinará en breve, o Concello dotará a esta escola cos medios económicos necesarios para que poida optimizar ou seu labor docente.