Audicións do alumnado da Escola de Música de Chapela

A Escola de Música de Chapela contara coas súas xornadas de audicións correspondente ao  2º Trimestre do curso 2015-2016, desde o 14 ao 17 de Marzo a partir das 20:00 h na aula polivalente do centro.
as audicións teñen como obxectivo valorar o traballo realizado durante o trimestre, así como dar a coñecer a pais e titores os avances  na aprendizaxe dos seus fillos