O CONSELLO PARRROPQUIAL DE CHAPELA APROBA POR UNANIMIDADE QUE SE REALICE UN CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE REDONDELA E A ASOCIACIÓN CULTURAL e SOCIAL DE CHAPELA SOBRE O USO E A EXPLOTACIÓN DAS NOVAS INSTALACIÓNS DA ESCOLA DE MÚSICA

Con data 6 de Febreiro do 2012 e según consta na acta do Consello parroquial de chapela na súa xuntanza ordinaria de ese mesmo día, reunidos os seguintes integrantes:

 • Emilio Martínez Castrelos, representante das Asociacións Culturais( Grupo Anaquiños)
 • David López Álvarez, representante comunidad de Montes
 • Ángeles Alonso López,representante das Asociacións deportivas
 • Fernando Casas Gómez, representante da Asociación culturais
 • Javier Bastos Devesa, Representante do grupo Municipal AER
 • Enríque Álvarez Otero, representante da Asociacións de veciños de Chapela
 • José Marcial Pérez Abreu, representante da Asociación de Veciños de Chapela
 • Ángela Méndez Alonso, representante da Asociación de Veciños de Chapela
 • Xosé Xavier Balsas Barbeirs, representante do Grupo Municipal BNG
 • Anselmo González Domínguez, representante das Anpas
 • José Casal Santorio, representante das asociacións culturais 
 • Teresa París Blanco, representante do grupo municipal PP
 • Isabel Álvarez González,representante da Asociación de Mulleres

Todos eles baixo a presidencia de Miguel Ángel Álvarez Ballesteros.

Na mesma acta, no seu apartado rogos e preguntas, José Marcial Abreu representante  da Asociación de veciños de Chapela ,pregunta sobre a situación da Escola de Música de Chapela , o presidente resposta que vai ser nos baixos do Pavillón. 

José Marcial Abreu solicita que o convenio se realice antes do investimento e da obra, .

Expostos todos os puntos sobre este tema Os/as membros aproban por unanimidade que se realice un convenio entre o Concello de Redondela e a Asociación Cultural de Chapela sobre o uso e a explotación da Escola de Música