Expresión Musical 2018-2019

Xeral

Información Xeral

Descripción da Actividade

Asignatura pensada para alumno/as a partir de 6 anos de idade. O propio corpo convertirase na ferramenta principal dentro da aula. Pretende ofrecer un método práctico de ensinanza musical que amplía as fronteiras hacia a expresión corporal, os valores de traballo en equipo e o desenrolo das capacidades creativas e imaxinativas. O método a empregar serán xogos de distensión, cooperación, comunicación, resolución de conflictos, axilidade mental e estratexia grupal, movilidade e psicomotricidade.

¿A quen vai dirixido?

Asignatura pensada para alumno/as a partir de 6 anos de idade. 

Idade requerida: 
6-99años

Lugar e datas

Duración: 
01/09/2018 a 30/06/2019
Instalaciones: 
Escuela de Música